» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie segmentacji sieci telewizji kablowej na Osiedlu Zachód B.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” w Zduńskiej Woli ul. Łaska 46, pokój nr 11 w terminie do dnia 29.04.2019 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019 r. o godzinie 11 00 w sali Domu Kultury „Lokator” przy ul. Łaskiej 46.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy przedmiotu przetargu – „Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie segmentacji sieci telewizji kablowej na Osiedlu Zachód B”.

Specyfikacje można pobrać nieodpłatnie w Biurze Telewizji Kablowej „ZW Media” ul. Osmolińska 6, w godzinach od 800 do14 00 tel. 0-43 823-34-44.SIWS segmentacji sieci telewizji kablowej na Osiedlu Zachód B


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 8232617, fax. 43 8233618


ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę pawilonu usługowo-mieszkalnego przy ul. Getta Żydowskiego 32 oraz wykonanie robót remontowych    Przedmiotem przetargu są następujące roboty:
  1. Wymiana stolarki okiennej - wadium 2.000,00 zł
  2. Roboty ogólnobudowlane - wadium 5.000,00 zł
  3. Roboty dekarsko-blacharskie - wadium 3.000,00zł
  4. Remont dachu budynku przy ul. OSMOLIŃSKIEJ 9 - wadium 5.000,00 zł
  5. Wykonanie powłok hydroizolacyjnych na dachach 4 budynków - wadium 5.000,00 zł
  6. Malowanie elewacji 4 budynków i 4 szczytów - wadium 5.000,00 zł
  7. Budowa pawilonu usługowo-mieszkalnego przy ul. GETTA ŻYDOWSKIEGO 32 - wadium 15.000,00 zł


Szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni, ul. Osmolińska 6, tel. 43 8235068, tel./fax. 43 8247457 .

Pytania do SIWZ do p. n. na malowanie elewacji 4 budynków i 4 szczytów
Getta Żydowskiego 32. Pytanie i odpowiedz do SIWZ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na budowę budynku mieszkalno-uslugowego wraz z infrastrukturą zewnętrzną, budynek II kondygnacyjny przy ul Getta Żydowskiego 32 w Zduńskiej Woli
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla wykonania oczyszczenia i malowania ścian budynków w zasobach SM "Lokator" w Zduńskiej Woli.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na ulożenie powłok hydroizolacyjnych na dachach czterech budynków
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dl aprzetargu nieograniczonego na remont dachu budynku przy ul. Osmolińskiej 9 w Zduńskiej Woli
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na roboty dekarsko-blacharskie w roku 2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na roboty osólnobudowlane w roku 2019
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w zasobach SM LOKATOR w roku 2019
Projekt budowlany
Projekt przyłączy
Projekt instalacji elektrycznejOBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO


Jesteś 855865 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18