» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe» Wykaz pergoli śmietnikowych w S.M. Lokator


Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o awariach, informacjach dotyczących Twojego osiedla/nieruchomości, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg poniższego wzoru.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej - 75,00 m2 znajdujący się w budynku przy ulicy Srebrnej 8 w Zduńskiej Woli ze stawką eksploatacyjną minimum- 18,56 zł/m2/netto.
Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną. Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, zaliczki za wodę i kanalizację, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT.
Po doliczeniu wyżej wymienionych składników czynszu opłata miesięczna wynosić będzie – 2 163,12 zł/brutto/m-c.
Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.
W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej - 36,51 m2 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Gierymskiego 2 z opłatą eksploatacyjną w wysokości minimum - 22,76 zł /m2/netto.

Lokal wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, wodę i kanalizację, ciepłą wodę oraz instalację elektryczną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, opłat za podgrzanie wody, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości, opłaty za wodomierz oraz należnego podatku VAT.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu tj. kwoty - 1 451,37 zł/brutto.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO