» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o zagrożeniach w tym regionie, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg wzoru.


Lokale do wynajęcia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 823-26-17, tel/fax 43 823-36-18


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowe j - 206,78 m2 znajdujący się przy ul. Zielonej 52 z opłatą eksploatacyjną w wysokości - 8,55 zł /m2/netto.

Lokal może być przeznaczony na prowadzenie działalności w zakresie usług: handlowych oraz gastronomicznych.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za lokal wynosić będzie - 3 371,26 zł/m-c/brutto.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłat y kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu. W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój numer 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal piwniczny w pawilonie wolnostojącym położonym w atrakcyjnym miejscu przy głównej ulicy miasta - Łaskiej 67 w Zduńskiej Woli .

Powierzchnia użytkowa lokalu - 70,92 m 2 z opłatą eksploatacyjną w wysokości - 9,50 zł/netto/m2.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za lokal będzie wynosił - 1005,81 zł/m-c/brutto . Dodatkowo w sezonie grzewczym najemca lokalu obciążany będzie fakturą za pobraną energię cieplną, zgodnie ze wskazaniem licznika ciepła oraz co miesiąc za energię elektryczną według wskazań podlicznika energii elektrycznej.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu. W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem ( 43) 823 43 62 , w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO