» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o zagrożeniach w tym regionie, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg wzoru.


Lokale do wynajęcia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na parterze w nowo wybudowanym pawilonie przy ulicy Getta Żydowskiego 32 w Zduńskiej Woli.

- lokal usługowy o powierzchni użytkowej - 30,85m2 ze stawką eksploatacyjną do przetargu minimum w wysokości - 35,00 zł/m2/netto+23%VAT.

Miesięczny czynsz składa się ponadto z następujących składników: podatku od nieruchomości, zaliczki na wodę i kanalizację, zaliczki na centralne ogrzewanie oraz należnego podatku VAT.

Całkowita opłata miesięczna za lokal według wyżej wymienionej stawki eksploatacyjnej wynosi - 1 328,09 zł/m-c/brutto.

Lokal posiada odrębny licznik ciepła, energii elektrycznej oraz wyposażony jest w wodomierze z odczytem radiowym, lokal charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia.

Lokal użytkowy do dyspozycji najemcy od dnia 15 sierpnia br.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości miesięcznego czynszu.

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy- Poddębice: 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni, względem użytkownika lokalu. W przypadku niepodpisania umowy wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni. Ponadto informujemy, że oferty osób, którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu terminu telefonicznie z Administratorem osiedla Zachód A- B telefon 43 823 63 12.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod telefonem 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 823-26-17, tel/fax 43 823-36-18


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowe j - 206,78 m2 znajdujący się przy ul. Zielonej 52 z opłatą eksploatacyjną w wysokości - 8,55 zł /m2/netto.

Lokal może być przeznaczony na prowadzenie działalności w zakresie usług: handlowych oraz gastronomicznych.

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za lokal wynosić będzie - 3 371,26 zł/m-c/brutto.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłat y kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu. W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój numer 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 8232617, fax. 43 8233618


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej 20,82 m2znajdujący się w pawilonie przy ulicy Kilińskiego 17 z opłatą eksploatacyjną w wysokości - 21,87 zł /m 2 /netto.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za najem lokalu wynosić będzie - 662,83 zł/m-c/brutto.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu. W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób, którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój numer 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal piwniczny w pawilonie wolnostojącym położonym w atrakcyjnym miejscu przy głównej ulicy miasta - Łaskiej 67 w Zduńskiej Woli .

Powierzchnia użytkowa lokalu - 70,92 m 2 z opłatą eksploatacyjną w wysokości - 9,50 zł/netto/m2.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należny podatek VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych opłat miesięczny czynsz za lokal będzie wynosił - 1005,81 zł/m-c/brutto . Dodatkowo w sezonie grzewczym najemca lokalu obciążany będzie fakturą za pobraną energię cieplną, zgodnie ze wskazaniem licznika ciepła oraz co miesiąc za energię elektryczną według wskazań podlicznika energii elektrycznej.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu. W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod telefonem ( 43) 823 43 62 , w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68

posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal o powierzchni użytkowej - 17,56 m2 znajdujący się w pawilonie przy ulicy Kilińskiego 17 z opłatą eksploatacyjną w wysokości 8,50 zł/m2/netto. (bez okna)

Lokal wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, wodę i kanalizację, ciepłą wodę oraz instalację elektryczną.

Miesięczna opłata składa się z następujących składników: stawki eksploatacyjnej, centralnego ogrzewanie, wody i kanalizacji, podatku od nieruchomości oraz należnego podatku VAT.

Po doliczeniu wyżej wymienionych składników czynszu opłata miesięczna wynosić będzie - 294,00 zł/brutto/m-c.

Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu - 294,00 zł/brutto/m-c.

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika lokalu.

W przypadku nie podpisania umowy najmu, wpłacona kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

Ponadto informujemy, że oferty osób którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, lub w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO