» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe» Wykaz pergoli śmietnikowych w S.M. Lokator


Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o awariach, informacjach dotyczących Twojego osiedla/nieruchomości, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg poniższego wzoru.


Rady osiedlowe


W Spółdzielni działa 7 Rad Osiedli. Rady Osiedli są organem działającym na podstawie Statutu Spółdzielni i Regulaminu działania Rad Osiedli uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 28.08.2008 roku.

§ 125 STATUTU

  1. Do zakresu działania Rady Osiedla należy:

  1. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczo-finansowych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i programu działalności kulturalnej,

  1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla,

  2. zgłaszanie wniosków dotyczących utworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalno-kulturalnych,

  3. organizowanie społecznej pomocy i opieki,

  4. inicjowanie i organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkańców,

  5. propagowanie kultury współżycia społecznego i poszanowania mienia wspólnego,

  6. współdziałanie z organami administracji lokalnej i organizacjami społecznymi w dziedzinie poprawy warunków socjalnych i kulturalnych w osiedlu i innych zadań o charakterze ogólnomiejskim,

  7. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców osiedla i skarg na działalność administracji osiedla,

  8. współdziałanie w rozwiązywaniu innych spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla.


SKŁAD RAD OSIEDLI - KADENCJA 2020 – 2024

Rada Osiedla ZACHÓD –A

ZOFIA KREPS

przewodnicząca

ZBIGNIEW PAWLIKOWSKI

zastępca

PAULINA PRZYTUŁA

sekretarz

JERZY GŁOGOWSKI

członek

ELŻBIETA JANOWSKA

członek

MARIA KLAUZIŃSKA

członek

WANDA KUREK

członek

Rada Osiedla ZACHÓD –B

ANNA KAROLCZAK

przewodnicząca

MAŁGORZATA SADOWSKA

zastępca

BARBARA DŁUGOSZ

sekretarz

SŁAWOMIR MULARCZYK

członek

HALINA PRZYTUŁA

członek

KAZIMIERZ SZAFRAŃSKI

Członek

ALEKSANDER TYMOCZKO

Członek

Rada Osiedla ZACHÓD –C

JOLANTA BARAŃSKA

przewodnicząca

MARTA CERAN-BRODACZ

zastępca

ANNA BUDKA

sekretarz

ANNA BANASIAK

członek

TERESA JAROS

członek

RENATA KUPIS

członek

HALINA NUSBAUM

członek

Rada Osiedla ŁASKA I i II

MAŁGORZATA SOBCZAK

przewodnicząca

HENRYKA BĄBAS

zastępca

ANNA TOMASZEWSKA

sekretarz

MARIUSZ BEGIERT

członek

DOROTA CHOJNACKA

członek

URSZULA NOWAK

członek

WACŁAW UZNAŃSKI

członek

Rada Osiedla OSMOLIN – A

DANUTA LEDWOŃ

przewodnicząca

MARIAN PILECKI

zastępca

ANNA KUCHARSKA

sekretarz

ANNA BRYL

członek

ANDRZEJ DYTRYCH

członek

ANDRZEJ MAKSYMIUK

członek

GRZEGORZ KACZMAREK

członek

Rada Osiedla OSMOLIN – B

FELIKS WITCZAK

przewodniczący

KAZIMIERZ KAZIMIERCZAK

zastępca

BARBARA LASKOWSKA

sekretarz

ALICJA LORENCZAK

członek

MIECZYSŁAW WAWRZYNIAK

członek

DANUTA KOWALCZYK

członek

TERESA KURZAWA

członek

Rada Osiedla POŁUDNIE

AGNIESZKA SKOTNICKA

przewodniczący

ANNA DETRYCH

zastępca

MAŁGORZATA RUTKOWSKA

sekretarz

MARIA DEREŃ

członek

JOLANTA KUBIAK

członek

ANNA MADALIŃSKA

członek

JACEK MICHNIK

członek
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO