» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o zagrożeniach w tym regionie, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg wzoru.


Rady osiedlowe


W Spółdzielni działa 7 Rad Osiedli. Rady Osiedli są organem działającym na podstawie Statutu Spółdzielni i Regulaminu działania Rad Osiedli uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 28.08.2008 roku.

§ 125 STATUTU

  1. Do zakresu działania Rady Osiedla należy:

  1. współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów gospodarczo-finansowych w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i programu działalności kulturalnej,

  1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla,

  2. zgłaszanie wniosków dotyczących utworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalno-kulturalnych,

  3. organizowanie społecznej pomocy i opieki,

  4. inicjowanie i organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkańców,

  5. propagowanie kultury współżycia społecznego i poszanowania mienia wspólnego,

  6. współdziałanie z organami administracji lokalnej i organizacjami społecznymi w dziedzinie poprawy warunków socjalnych i kulturalnych w osiedlu i innych zadań o charakterze ogólnomiejskim,

  7. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców osiedla i skarg na działalność administracji osiedla,

  8. współdziałanie w rozwiązywaniu innych spraw związanych z funkcjonowaniem osiedla.


SKŁAD RAD OSIEDLI - KADENCJA 2016 – 2020

Rada Osiedla ZACHÓD –A

ZOFIA KREPS

przewodnicząca

ZBIGNIEW PAWLIKOWSKI

zastępca

MARIA KLAUZIŃSKA

sekretarz

ANNA BIAŁECKA

członek

JERZY GŁOGOWSKI

członek

ELŻBIETA JANOWSKA

członek

WANDA KUREK

członek

Rada Osiedla ZACHÓD –B

ANNA KAROLCZAK

przewodnicząca

MAŁGORZATA SADOWSKA

zastępca

BARBARA DŁUGOSZ

sekretarz

MIROSŁAW DANIELEWSKI

członek

HALINA PRZYTUŁA

członek

KAZIMIERZ SZAFRAŃSKI

Członek

ALEKSANDER TYMOCZKO

Członek

Rada Osiedla ZACHÓD –C

JOLANTA BARAŃSKA

przewodnicząca

TERESA NAWROTKIEWICZ

zastępca

ANNA BUDKA

sekretarz

TERESA JAROS

członek

ANNA ŁUCZAK

członek

HALINA NUSBAUM

członek

JAN PICHLAK

członek

Rada Osiedla ŁASKA I i II

HENRYKA BĄBAS

przewodnicząca

WACŁAW KAZIMIERZ UZNAŃSKI

zastępca

ANNA TOMASZEWSKA

sekretarz

DOROTA CHOJNACKA

członek

URSZULA NOWAK

członek

MAŁGORZATA SOBCZAK

członek

ELŻBIETA STĘPNIK

członek

Rada Osiedla OSMOLIN – A

DANUTA LEDWOŃ

przewodnicząca

MARIAN PILECKI

zastępca

ANNA KUCHARSKA

sekretarz

ANNA BRYL

członek

ANDRZEJ DYTRYCH

członek

ANDRZEJ MAKSYMIUK

członek

GRZEGORZ KACZMAREK

członek

Rada Osiedla OSMOLIN – B

FELIKS WITCZAK

przewodniczący

KAZIMIERZ KAZIMIERCZAK

zastępca

BARBARA LASKOWSKA

sekretarz

ALICJA LORENCZAK

członek

MIECZYSŁAW WAWRZYNIAK

członek

Rada Osiedla POŁUDNIE

IWONA KAMIŃSKA

przewodniczący

GRZEGORZ JANICKI

zastępca

AGNIESZKA SKOTNICKA

sekretarz

ANNA DETRYCH

członek

JEREMIUSZ KULISIEWICZ

członek

ANNA MADALIŃSKA

członek

JACEK MICHNIK

członek
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO