» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe» Wykaz pergoli śmietnikowych w S.M. Lokator


Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o awariach, informacjach dotyczących Twojego osiedla/nieruchomości, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg poniższego wzoru.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w ramach pięcioletnich przeglądów elektrycznych w zasobach Spółdzielni.
Specyfikację przetargową można pobrać w biurze Spółdzielni przy ul. Osmolińskiej 6 pokój numer 8.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Łaskiej 46 w terminie do dnia 29.11.2022 roku do godziny 1000.
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy przedmiotu przetargu „Oferta dotycząca przetargu na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej”.
Szczegółowe informacje można uzyskać po numerami telefonów: 43 8234362, 43 824 74 59.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na wtórną legalizację wodomierzy w zasobach Spółdzielni.
Szczegółowe informacje można uzyskać po numerami telefonów: 43 823 43 62, 43 824 74 59.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Łaskiej 46 w terminie do dnia 07.12.2022 roku do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022 roku o godzinie 1015 w sali nr 5 Domu Kultury „Lokator” przy ul. Łaskiej 46.
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy przedmiotu przetargu „Przetarg na wtórną legalizację wodomierzy z nakładką radiową w zasobach Spółdzielni”.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg na remont klatek schodowych (malowanie, tynk mozaikowy) w zasobach Spółdzielni. Specyfikacje można odebrać w biurowcu Spółdzielni przy ul. Osmolińskiej 6 pokój nr 8 telefon 043 823 43 62. Termin składania ofert przetargowych: do dnia 18.11.2022 roku do godziny 10 00 w sekretariacie Spółdzielni ul. Łaska 46. Otwarcie ofert nastąpi w ww. dniu o godzinie 10 15 w Sali nr 5 Domu Kultury „Lokator” ul. Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO