» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe» Wykaz pergoli śmietnikowych w S.M. Lokator


Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o awariach, informacjach dotyczących Twojego osiedla/nieruchomości, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg poniższego wzoru.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli
ogłasza przetarg ograniczony
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoPrzedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 50 przy ulicy Getta Żydowskiego 27: pow. użytkowa 31,43 m2 , przedpokój, 1 pokój , kuchnia, łazienka z wc, pierwsze piętro (druga kondygnacja); wartość rynkowa lokalu wynosi: 169 700,00 zł; koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 46,29 zł.

Przetarg pisemny ograniczony przeznaczony jest dla członków oczekujących naszej Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Termin składania pisemnych ofert do dnia: 12 czerwca 2023 r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli. Otwarcie złożonych ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 12 czerwca 2023 r. o godz.1015 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” - sala nr 5.
Pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu przysługuje członkowi spółdzielni najdłużej oczekującemu ( data zgromadzenia wkładu, nr umowy).

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 24 maja do 7 czerwca 2023 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla „Zachód”).

Oferta pisemna złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać: adres i nazwę Spółdzielni oraz imię i nazwisko oferenta; adres zamieszkania i nr telefonu oferenta; adres lokalu mieszkalnego, o który ubiega się oferent; oświadczenie o akceptacji warunków przetargu; oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/lub niepozostawaniu w związku małżeńskim; dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001; oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu i gotowości wpłaty podanej wartości rynkowej lokalu, kosztów przekształcenia, kosztów działki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza, że w przypadku niewyłonienia
oferenta w przetargu ograniczonym, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 50 przy ulicy Getta Żydowskiego 27: pow. użytkowa 31,43 m2 , przedpokój, 1 pokój , kuchnia, łazienka z wc, pierwsze piętro (druga kondygnacja); cena wywoławcza lokalu wynosi: 169 700,00 zł i odpowiada wartości rynkowej lokalu; koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 46,29 zł.

Przetarg pisemny nieograniczony na wymienione mieszkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. Termin składania pisemnych ofert do dnia: 12 czerwca 2023 r. do godz.1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli. Otwarcie złożonych ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 12 czerwca 2023 r. o godz.10.30 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” – sala nr 5. W przypadku złożenia kilku ofert pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu ma osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 24 maja do 7 czerwca 2023 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla „Zachód”).

Oferta pisemna złożona w zamkniętej kopercie winna zawierać: adres i nazwę Spółdzielni oraz imię i nazwisko oferenta; adres zamieszkania i nr telefonu oferenta; adres lokalu mieszkalnego, o który ubiega się oferent; oświadczenie o akceptacji warunków przetargu; oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim/lub niepozostawaniu w związku małżeńskim; dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001; oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu i gotowości wpłaty zaoferowanej ceny, kosztów przekształcenia, kosztów działki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli
ogłasza przetarg ustny nieograniczony/aukcję
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoPrzedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 20 przy ulicy Łódzkiej 6: pow. użytkowa 52,97 m2, 3 pokoje , kuchnia, łazienka i wc, czwarte piętro (piąta kondygnacja); cena wywoławcza lokalu wynosi: 146 700,00 zł i odpowiada wartości rynkowej lokalu; koszty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności: 129,30 zł.

Przetarg ustny nieograniczony/aukcja na wymienione mieszkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz.1045 w obecności komisji przetargowej w Domu Kultury „Lokator” – sala nr 5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłaciły wadium w wysokości minimum 10% ceny wywoławczej (dowód wpłaty wadium w wysokości minimum 10% wartości rynkowej/ceny wywoławczej mieszkania na konto 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001) i spełniają warunki wynikające z Regulaminu Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym.
Z Regulaminem Przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni, w biurze obsługi klienta przy ul. Łaskiej 46 w Zduńskiej Woli lub wchodząc na stronę internetową Spółdzielni: www.smlokator.pl

W przypadku złożenia kilku ofert pierwszeństwo zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu ma osoba, która zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie licytował.

Mieszkanie można obejrzeć oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w dniach od 24 maja do 7 czerwca 2023 roku (po uprzednim zgłoszeniu się do administracji Osiedla „Zachód”).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej” Lokator” przy ulicy Łaskiej 46 w sekcji członkowsko-mieszkaniowej pod nr tel. 43 824 74 69 oraz zapoznając się z regulaminem przetargu dostępnym na stronie www.smlokator.pl. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO