» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o zagrożeniach w tym regionie, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg wzoru.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na konserwację i usuwanie awarii instalacji: wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w zasobach SM „Lokator”.

Oferty zawierające dane według specyfikacji warunków przetargu należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Łaskiej 46 do dnia 18.08.2020 roku, do godziny 1000.

Specyfikację można pobrać nieodpłatnie w biurze Spółdzielni przy ulicy Osmolińskiej 6.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 43 824 74 59, 43 823 43 62.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO