» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o zagrożeniach w tym regionie, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg wzoru.


Oferta lokalowa - mieszkania


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


posiada do wynajęcia dwa mieszkania w trybie bezprzetargowym w nowo wybudowanym pawilonie przy ulicy Getta Żydowskiego 32 w Zduńskiej Woli

- mieszkanie nr 3 o powierzchni użytkowej – 32,68 m2 z dwoma balkonami zewnętrznymi ze stawką eksploatacyjną w wysokości minimum - 27,00 zł/m2/netto + 23% VAT, czyli 1.085,30 złotych/brutto.

Ponadto miesięczny czynsz składa się z następujących składników: podatku od nieruchomości, zaliczki na centralne ogrzewanie, domofon, wodomierz oraz należnego podatku VAT, czyli około - 115,44 zł/brutto.

Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest dodatkowo do regulowania opłaty za wywóz nieczystości, zaliczki na wodę i kanalizację oraz opłaty za podgrzanie wody, która przy zamieszkałej 1 osobie wynosić będzie - 75,89 złotych/brutto

Całkowita miesięczna opłata za najem wyżej wymienionego mieszkania przy wyżej wymienionej minimalnej stawce eksploatacyjnej wynosić będzie – 1.276,63 zł/brutto.

- mieszkanie nr 4 o powierzchni użytkowej – 32,72 m2 z jednym balkonem zewnętrznym ze stawką eksploatacyjną w wysokości minimum – 27,00 zł/m2/netto + 23% VAT, czyli - 1.086,63 złotych/brutto.

Ponadto miesięczny czynsz składa się z następujących składników: podatku od nieruchomości, zaliczki na centralne ogrzewanie, domofon, wodomierz oraz należnego podatku VAT, czyli około - 115,56 złotych/brutto.

Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany jest dodatkowo do regulowania opłaty za wywóz nieczystości, zaliczki na wodę i kanalizację oraz opłaty za podgrzanie wody, która przy zamieszkałej 1 osobie wynosić będzie – 75,89 zł/brutto.

Całkowita miesięczna opłata za najem wyżej wymienionego mieszkania przy wyżej wymienionej minimalnej stawce wynosić będzie – 1.278,08 zł/brutto.

Mieszkania składają się z pokoju z aneksem kuchennym , pokoju , łazienki z WC, charakteryzują się wysokim standardem wykończenia.

Lokale mieszkalne można oglądać od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu telefonicznym terminu z Administratorem osiedla Zachód A - B telefon 43 823 63 12.

Mieszkania do dyspozycji od dnia 15 sierpnia b.r.

Potencjalny najemca mieszkania zobowiązany jest dostarczyć do Spółdzielni dokument o swoich rocznych dochodach.

Przed podpisaniem umowy potencjalny najemca mieszkania zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu:

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy – Poddębice 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001

Wpłacona kaucja będzie stanowiła zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółdzielni względem użytkownika mieszkania. W przypadku nie podpisania umowy najmu, kaucja przepada na rzecz Spółdzielni.

S.M.„Lokator” informuje, że umowa najmu będzie zawarta w trybie najmu instytucjonalnego. Ponadto informujemy, że oferty osób, którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych nie będą brane pod uwagę.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu ( 43) 823 43 62 , w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 8 przy ulicy Osmolińskiej 6 w Zduńskiej Woli.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO